CONSULTORIA

Consultoria amb perspectiva de gènere

L’Àrea de Consultoria amb perspectiva de gènere ofereix serveis per a ens locals, entitats públiques i empreses privades, que necessiten ajuda professional externa  i  especialitzada per millorar el seu funcionament.

  • Consultoria en l’elaboració de Plans d’Igualtat d’empreses, ONG, ens locals o poblacions.

  • Consultoria en l’elaboració de Plans de Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

  • Consultoria en l’Elaboració de Protocols per a l’abordatge de la violència masclista.

  • Dinamització de comissions i del treball en xarxa dels circuits territorials de l’abordatge de les violències masclistes.

Generem incidència política i social

Veure més