VIOLÈNCIA MASCLISTA

Violència masclista

Tradicionalment, els rols que han de desenvolupar dones i homes en la majoria de societats del món estan clarament diversificats, però no han estat igualment valorats. L’establiment d’aquests rols fa que cadascuna de les persones integrants d’una societat determinada interioritzi els que ha d’assolir, d’acord amb les expectatives que confirmen la seva acceptació pel sistema.

En aquestes assignacions, les dones reben determinades demandes socials i personals (auto sacrifici, docilitat, viure en relació a altres persones amb entrega afectiva i del temps propi, etc.). Però aquestes demandes van acompanyades de poc valor social en termes de prestigi o d’assoliment econòmic, quan, d’altra banda, configuren, majoritàriament, una tasca civilitzadora i de cura imprescindible de la vida humana. El manteniment o la transgressió dels papers assignats estan puntualment premiats o castigats, de manera que transgredir-los té un cost que pot anar des de la discriminació, la crítica i desvalorització que constitueix la base i la legitimació per a la utilització d’altres formes més evidents de violència.

Les diverses formes de violència, malgrat la resistència de les dones, han estat negades fins fa poc com a problema social. Els moviments de dones i de defensa dels drets humans són qui varen dur a terme estratègies per donar visibilitat a aquesta greu problemàtica social.

A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista defineix la violència masclista com: “la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.

Vols saber-ne més?

Contacta’ns