MAIS: Programa de Medidas Activas de Inserción

MAIS: Programa de Mesures Actives d’Inserció

MAIS és el programa de Mesures Actives d’Inserció RGC (renda garantida de ciutadania) i s’adreça a dones en situació d’atur per afavorir-ne la inserció laboral i l’ocupabilitat. El seu objectiu és millorar el seu grau d’ocupabilitat a través d’un itinerari d’orientació i acompanyament en el procés de recerca de feina i d’inserció laboral. Les persones participants poden formar part d’activitats formatives com llengua catalana, TIC, formació especialitzada i pràctiques professionals. El programa també inclou accions de prospecció d’empreses per a la inserció dels destinataris i seguiment. S’ofereix a dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), i destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball i Cofinançat per la Unió Europea

A qui es dirigeix

Dones

}

Inici

Any d’inici

Àrea

Orientació Laboral

Servei

Gratuït

Més Projectes