Talleres

Tallers

Des de l’Àrea d’Acció Comunitària oferim diversos tallers de promoció de la coeducació i la prevenció de la violència masclista adreçats a infants, adolescents i joves en centres educatius. Els tallers i formacions s’ofereixen per a l’etapa d’educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, així com per la comunitat educativa: professorat, AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) i d’altres professionals. L’objectiu, sensibilitzar entorn al gènere i les violències per donar eines de reflexió a famílies, professorat i d’altres professionals de l’àmbit educatiu per acompanyar infants, adolescents i joves així com per a poder detectar situacions de violència i poder abordar-les.

Els tallers dirigits a infants i adolescents es basen en activitats participatives i vivencials i es duen a terme a partir de la reflexió de les experiències pròpies i quotidianes. Aquestes dinàmiques les imparteixen professionals de l’entitat amb una àmplia trajectòria en la prevenció de les violències masclistes i en el foment de les relacions que tinguin en compte la diferència.

A qui es dirigeix

Infants, adolescents i joves. Comunitat educativa

}

Inici

2000

Àrea

Acció Comunitària

Servei

De pagament

Més Projectes