Amb qui treballem

Amb qui treballem

La tasca d’El Safareig és possible gràcies al suport econòmic que ens ofereixen diverses institucions, organitzacions, entitats i empreses que formen part del nostre projecte a través de diferents vies. Principalment ens dotem de recursos públics però també privats. Us detallem algunes de les administracions i organitzacions amb qui actualment treballem i de qui rebem suport financer.