Formació i Consultoria

Realitzem cursos monogràfics i espais formatius en l’àmbit de les violències masclistes i la perspectiva de gènere, supervisem equips de treball i participem en docència universitària. Oferim una formació de postgrau a la facultat de psicologia de la Universitat de Barcelona especialitzada en l’atenció psicològica i acció comunitària, feminismes i LGTBIQ+.

Al llarg de més de 40 anys El Safareig ha adquirit una dilatada experiència en la Consultoria amb perspectiva de gènere i de la diversitat sexual. L’entitat compta amb un servei especialitzat per a organitzacions com administracions, entitats socials i empreses, i els equips de professionals que hi treballen i volen una orientació en aquest àmbit. Entre els diversos serveis que oferim hi destaquen:

  • Consultoria en l’elaboració de Plans d’Igualtat d’organitzacions, empreses i ens locals.
  • Consultoria en l’elaboració de Plans de Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Consultoria en l’Elaboració de Protocols per a l’abordatge de la violència masclista.
  • Dinamització de comissions i del treball en xarxa dels circuits territorials de l’abordatge de les violències masclistes.

Formació i Consultoria

El Safareig

Projectes destacats