Equip

El nostre equip

Direcció

Mònica Aranda

Mònica Aranda

Codirectora d'El Safareig. Responsable Àrea d'Atenció - Programes propis

Lídia Vaquero

Lídia Vaquero

Codirectora d'El Safareig. Responsable Serveis Municipals d'Informació i Atenció a dones

Equip Professional

José Manuel Villarreal

José Manuel Villarreal

Responsable Àrea d'Acció Comunitària

Tatiana Marquet

Tatiana Marquet

Responsable Àrea d'Orientació i Inserció Laboral

Joan Solé

Joan Solé

Responsable Àrea Econòmica - Comptable

Rebeca Lozar

Rebeca Lozar

Responsable Àrea de Projectes

Edgar Abadin

Edgar Abadin

Tècnic Àrea d'Acció Comunitària i Projectes

Paloma Mercadal

Paloma Mercadal

Consultora

 Rebeca Guerra

Rebeca Guerra

Consultora i Tècnica de Prevenció i Acció Comunitària

Meritxell Guarné

Meritxell Guarné

Tècnica d'Orientació Laboral

Viviana Alzate

Viviana Alzate

Psicòloga

Héctor García

Héctor García

Psicòleg

Raquel Boquet

Raquel Boquet

Psicòloga

Adriana Fabiani

Adriana Fabiani

Psicòloga

Angelita Balcázar

Angelita Balcázar

Informadora i Tècnica de Comunicació

Balma Martínez

Balma Martínez

Tècnica d'Orientació Laboral

Sonia Marqués Caro

Sonia Marqués Caro

Jurista

Sandra Aranda

Sandra Aranda

Directora del SIE de Lleida

Natalia Salerno

Natalia Salerno

Directora del SIE de Sabadell