Equip

El nostre equip

Direcció

Mònica Aranda

Mònica Aranda

Codirectora d'El Safareig. Responsable Àrea d'Atenció - Programes propis

Lídia Vaquero

Lídia Vaquero

Codirectora d'El Safareig. Responsable Serveis Municipals d'Informació i Atenció a dones

Equip Professional

José Manuel Villarreal

José Manuel Villarreal

Responsable Àrea d'Acció Comunitària

Tatiana Marquet

Tatiana Marquet

Responsable Àrea d'Orientació i Inserció Laboral

Joan Solé

Joan Solé

Responsable Àrea Econòmica - Comptable

Rebeca Lozar

Rebeca Lozar

Responsable Àrea de Projectes

Edgar Abadin

Edgar Abadin

Tècnic Àrea d'Acció Comunitària i Projectes

Mariona Penya

Mariona Penya

Tècnica d'Orientació Laboral

 Rebeca Guerra

Rebeca Guerra

Consultora i Tècnica de Prevenció i Acció Comunitària

Marta Berenguer

Marta Berenguer

Tècnica de Comunicació

Viviana Alzate

Viviana Alzate

Psicòloga

Héctor García

Héctor García

Psicòleg

Raquel Boquet

Raquel Boquet

Psicòloga

Alba Serra Muntané

Alba Serra Muntané

Consultora i Tècnica del programa Veus migrades

Sonia Marqués Caro

Sonia Marqués Caro

Jurista

Natalia Salerno

Natalia Salerno

Directora del SIE de Sabadell

Sandra Aranda

Sandra Aranda

Directora del SIE de Lleida