Incidència Política

Des d’El Safareig impulsem accions i ens impliquem en diferents espais participatius per incidir en els agents socials i polítics, i així promoure canvis transformadors en les polítiques d’abordatge de les violències masclistes. Ens motiva generar aliances i posicionaments col·lectius amb associacions, moviments i xarxes d’entitats d’àmbit català i estatal. Fem incidència per incorporar i garantir el dret a la diferència dins les polítiques publiques.

Participem a espais de política institucional, xarxes feministes, entitats del tercer sector i espais digitals com el Consell Nacional de Dones de Catalunya: Grup de violències masclistes, el Consell de Gènere de Cerdanyola del Vallès, la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere, la Xarxa de Dones per la Salut, Ca la Dona, la Xarxa Feminista de Catalunya, Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i Pangea.

Incidència Política

El Safareig