Postgrau

Postgrau: Atenció psicològica i acció comunitària, feminismes i LGTBIQ+

El Safareig, entitat feminista amb 30 anys d’experiència en l’atenció a les violències masclistes i malestars associats al gènere i la sexualitat, és responsable de dur a terme aquesta formació de postgrau de la facultat de psicologia de la Universitat de Barcelona. El curs 2022/2023 es porta a terme la seva tercera edició. El postgrau ofereix aquells elements teòric-pràctics que configuraran, a manera de brúixola, un bon instrument per orientar-se en el treball als diferents dispositius d’atenció psicològica i acció comunitària adreçats a dones i persones LGTBIQ+.

Hores de formació

Crèdits

Alumnes

Durada