Ethos: Espai de Tractament per a Homes

Ethos: Espai de Tractament per a Homes

Ethos és un espai de tractament per a homes des d’una orientació no sexista. Un programa pioner, fonamentat des de la psicoanàlisi lacaniana, per tractar els símptomes que poden sorgir respecte de la masculinitat; la paternitat; l’autoritarisme; o l’abordatge de la feminitat.

Atén de manera individual a homes i joves majors de 15 anys que volen trobar respostes pròpies i diferents als seus impulsos, frustracions i malestars, associats sovint a les dones del seu entorn, i que els poden portar a l’exercici de la violència masclista; així com a joves majors de 18 anys que han patit violència masclista reiterada per part d’un pare, un padrastre, o d’un altre home.


Proposa també reunions de coordinació i interconsulta amb professionals de la xarxa pública dels àmbits social, educatiu i de la salut.

A qui es dirigeix

Homes

}

Inici

2019

Àrea

Atenció

Més Projectes